שותפים ותומכים

הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל מכיר תודה לשותפים והתומכים, המסייעים לנו להיאבק בעינויים וביחס בלתי-אנושי, אכזרי או משפיל באמצעות מימון ושיתופי פעולה. אנחנו יכולים להמשיך לעשות את עבודתנו הודות לנדיבותם

UN Voluntary Fund for Victims of Torture

Ministry of Foreign Affairs Denmark