תמכו בפעילות שלנו

הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל זקוק לסיוע שלכם כדי להמשיך להגן מדי יום, משפטית וציבורית, על
קרבנות עינויים, התעללות ואלימות.
ניתן לתרום לנו לחשבון הבנק
הועד הציבורי נגד עינויים (ע”ר)
מס’ חשבון: 400094/00
סניף 797 גבעת אורנים, ירושלים
בנק לאומי 10
או דרך “ישראל תורמת”
ניתן גם לתרום בצ’ק עבור הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל
ולשלוח לת.ד. 4634 ירושלים
מיקוד: 910460.