פרויקט משטרה

פרויקט מהשטרה שלנו עוסק בטיפול באלימות משטרתית במישור המשפטי ובמישור העקרוני. במישור המשפטי אנו מעניקים סיוע וייעוץ משפטי עבור פונים שנפגעו מאלימות משטרתית, ומלווים ומייצגים מתלוננים בהגשת תלונות למח”ש לאורך כל ההליך – החל מהגשת התלונה, דרך הגשת עררים ועד למקרים של בג”ץ. לצד ליווי המתלוננים וייצוגם מול מח”ש, הפרויקט עוסק בסוגיות עקרוניות הקשורות בטיפול המערכתי באלימות משטרתית. במסגרת הפרויקט אנו מתמקדים באוכלוסיות מיוחדות הסובלות מאלימות משטרתית באופן ייחודי, ובמסגרת זו אנו נפגשים עם פעילים המייצגים אוכלוסיות אלה, מנסים לקדם שיח בינם לבין נציגי המשטרה, ומקיימים הדרכות והכשרות בנושאי חופש מחאה, אלימות משטרתית והגשת תלונות למח”ש.

(+)