דף הבית

הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל

הוועד פועל למען בני אדם באשר הם - ישראלים, פלסטינים, מהגרי עבודה ואזרחים זרים נוספים, השוהים בישראל ובשטחים הכבושים, במטרה להגן עליהם - משפטית וציבורית - מפני עינויים והתעללויות שנוקטות רשויות האכיפה והחקירה הישראליות: משטרת ישראל, שב"כ, שירות בתי הסוהר וצה"ל.

פעילות עיקרית

הוועד פועל במישורים שונים כנגד עינויים, יחס אכזרי בלתי אנושי או משפיל שמבצעים כוחות הביטחון: במישור המשפטי, אנו מבקרים במתקני המעצר, אוספים עדויות, מגישים תלונות ועותרים לבג”ץ. אנו מתעדים מקרים של אלימות בלתי-חוקית ובלתי מוסרית בהפגנות, במעצר ובמקרים אחרים. במישור הציבורי, אנו כותבים ומפרסמים עדויות ודו”חות העוסקים בשימוש בעינויים בחקירה, בזכויות עצירים ואסירים, ובנושאים רלבנטיים נוספים. אנו יוזמים אירועים ציבוריים העוסקים בזכויות האדם בכלל ובעינויים והתעללויות בפרט. במישור החקיקתי, אנו פועלים לחקיקת חוק נגד עינויים בישראל וליישום האמנה הבינלאומית נגד עינויים, עליה חתומה ישראל.

תמכו בפעילות שלנו

הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל זקוק לסיוע שלכם כדי להמשיך להגן מדי יום, משפטית וציבורית, על
קרבנות עינויים, התעללות ואלימות.
ניתן לתרום לנו לחשבון הבנק
הועד הציבורי נגד עינויים (ע”ר)
מס’ חשבון: 400094/00
סניף 797 גבעת אורנים, ירושלים
בנק לאומי 10
או דרך “ישראל תורמת”
ניתן גם לתרום בצ’ק עבור הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל
ולשלוח לת.ד. 4634 ירושלים
מיקוד: 910460.