הצוות שלנו

לוועד הציבורי נגד עינויים בישראל צוות קבוע של כ-10 עובדים הפועלים מדי יום למיגור העינויים בישראל, הן במישור המשפטי והן במישור הציבורי והמדיני.