שקיפות

רשימת תורמים

אנחנו מוקירים תודה לתורמים ולתומכים שמאפשרים את המשך עבודתנו.

Dignity: Danish Institute Against Torture
Embassy of the Federal Republic of Germany Tel Aviv

Embassy of the Netherlands
EMHRF – Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights Defenders

The European Union

FIDH – International Federation for Human Rights
Human Rights Foundation of Turkey

OSF – Open Society Foundation
la Fondation ACAT pour la dignité humaine
OMCT – World Organization Against Torture
Ministry of Foreign Affairs Denmark

The Samuel Rubin Foundation
United Nations Development Programme
United Nation Voluntary Fund for Victims of Torture
Urgent Action Fund for Women

The New Israel Fund

ותורמים פרטיים.

דיווח על תרומות מיישות מדינית זרה

דיווח על תרומות מישות זרה: רבעון רביעי 2023

דיווח על תרומות מישות זרה: רבעון שלישי 2023

דיווח על תרומות מישות זרה: רבעון שני 2023

דיווח על תרומות מיישות מדינית זרה: רבעון ראשון 2022

דיווח על תרומות מיישות מדינית זרה: רבעון רביעי 2021

דיווח על תרומות מיישות מדינית זרה: רבעון שלישי 2021

דיווח על תרומות מיישות מדינית זרה: רבעון שני 2021

דיווח על תרומות מיישות מדינית זרה: רבעון ראשון 2021

אישורי ניהול תקין ומסמכים נוספים

לחצו כאן לעמוד העמותה באתר גיידסטאר

אישור ניהול תקין לשנים 2022-2023
אישור ניהול תקין 2024-2025
אישור ניהול תקין 2025
אישור ניהול תקין 2024