תיעוד חקירות שב”כ – נייר עמדה 2022

הדין הישראלי והבינלאומי אוסר על שימוש בעינויים. מנתונים שאסף “הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל” עולה כי מאז שנת 2001 הוגשו
ע”י ארגונים ועורכי שונים למעלה מ1260- תלונות בגין עינויים ו/או יחס אכזרי בלתי אנושי או משפיל בחקירות שב”כ ; אך עד היום רק תלונה
אחת הובילה לפתיחה בחקירה פלילית
כנגד חוקרי שב”כ (בשנת ,2017 החקירה עודנה פתוחה) ומעולם לא הוגש כתב אישום בגין עינויים
נגד איש שב”כ. אחד הקשיים בבירור תלונת נחקר שב”כ, יהודי או פלסטיני, הוא היעדר ראיות, הנחקר טוען שבחקירתו ארע דבר לא חוקי,
החוקרים מכחישים זאת והדרך לגילוי האמת סבוכה, ולרוב בלתי אפשרית.