פצצות מתקתקות

עדויות של קורבנות עינויים בישראל

הדו”ח המצורף של הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל מציג את עדויותיהם של תשעה קורבנות עינויים בישראל,
כולם עצירים פלסטיניים תושבי השטחים הכבושים. העדויות מובאות בשׂפתם הפשוטה, בגוף ראשון, כמעט
בשלמותן, למעט עריכה קלה שנועדה לשמור על רצף הדברים ובהירותם.
העדויות, מהקשות ביותר שהגיעו לוועד בשנים 2004 עד 2006, הן עיקר הדו”ח. צירפנו אליהן מסמכים
רשמיים כעדויות רפואיות, זיכרונות דברים של חוקרי שירות הביטחון הכללי (שב”כ) וכתבי בתי-משפט. הטענות
העובדתיות שבעדויות קורבנות העינויים פורטו בתלונות הוועד למשרד היועץ המשפטי לממשלה, והן לא נסתרו.

לקריאת הדוח