“פוסטה” – הפרה בוטה של זכויות כלואים

הפוסטה הינו כינוי לרכב המשמש להעברת כלואים מבתי הכלא השונים ברחבי הארץ לטובת דיונים בבית משפט,
בדיקות רפואיות ועוד.

מזה שנים רבות ידוע לכל כי ישנם ליקוים חמורים באופן העברת הכלואים ממקום למקום באמצעות רכבי הפוסטה.
דו”ח מבקר המדינה האחרון חשף כשלים רבים בנוגע להסעת אסירים בדרכם לדיונים בבתי המשפט והבאתם לקבלת
טיפול רפואי.