עתירת הוועד לגילוי נוהל שב”ס בעניין איזוק אסירים בבתי חולים

העתירה הוגשה בהמשך למכתב שנשלח ב6.12.07 לשר הביטחון בו הוא התבקש לקבוע נהלים חדשים בעניין איזוק בבתי החולים. במכתב סופר על המקרה של מוחמד סאטי אשקר שנפצע אנושות באירועי קציעות בתאריך 22.10.07 ואחרי שהועבר לבית החולים הוא נכבל למיטתו בידיו ורגליו וכך מת מפצעיו בעודו כבול למיטתו. התשובה של שירות בתי הסוהר למכתב התלונה הנ”ל היתה כי הכבילה של אשקר נעשתה לפי הנהלים, ובאופן ספציפי עפ”י נוהל ביטחון מספר 6008-01.את הנוהל שירות בתי הסוהר לא הסכימו להעביר לרשותנו בטענה שיש בדבר חשש לפגיעה בביטחון המדינה. על כך הוגשה עתירה זו לבקשת חופש המידע.
המכתב לשר לביטחון פנים
תשובת שירות בתי הסוהר למכתב
להורדת העתירה