עתירה על אלימות חיילים ושיהוי בבדיקת תלונות – בג”צ 8311/14

בדצמבר 2014 הגיש הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל עתירה (בג”ץ 8311/14) בשמם של תשעה פלסטינים שעברו עינויים או התעללות על-ידי חיילים. בעתירה ביקשנו סעד פרטני: מענה לתלונות שהגשנו לפרקליטות הצבאית בשם העותרים, וכן סעדים עקרוניים: קביעת פרקי זמן לבדיקת התלונות ואפשרות להגיש ערר.

בנוגע לתלונות העותרים הפרטניים:
בינואר 2016, כעשרה ימים לפני הדיון הראשון בעתירה, (ומספר שנים לאחר הגשת התלונות עצמן) התקבלה תשובה מרוכזת של הפרקליטות הצבאית, ובה עדכון על כך שמהלך השנים הפרקליטות החליטה לסגור את התלונות של רוב העותרים, אולם בשל טעות משרדית לא נשלח עדכון למתלוננים.

בדיון שהתקיים בינואר, שלח בג”ץ את הפרקליטות הצבאית לעשות “בדק בית” ולבחון האם ישנם מקרים נוספים בהם המתלוננים לא מעודכנים בהחלטות בעניינם. בחודש מאי האחרון עדכנה המדינה כי אכן לא מדובר היה בתקלה נקודתית בעניינם של העותרים, המדינה עדכנה כי הפרקליטות הצבאית בחנה 1,600 תיקים שנסגרו בין 2014-2016 ומצאה כי בכ-60 תיקים לא הועבר מענה למתלונן (ולכן בשבועות אלו, לטענת הפרקליטות, נשלחות הודעות העדכון). כמו כן ציינה הפרקליטות כי נקבעו והוטמעו בחודשים האחרונים מספר נהלים שנועדו להבטיח מתן מענה לפניות.

בנוגע לקביעת פרקי זמן לבדיקת תלונות ע”י מצ”ח והפרקליטות הצבאית:
כשמונה חודשים לאחר הגשת העתירה פורסם דו”ח צ’חנובר (דו”ח הצוות הבין-משרדי ליישום המלצות וועדת טירקל)ובו נקבעה מסגרת זמנים לטיפול בתלונות. בדיון שהתקיים באוגוסט 2016 עדכנה המדינה על החלטת הקבינט המדיני-בטחוני מיום 3.7.2016 ליישום הדו”ח ולכן קבעו שהעתירה מיצתה את עצמה.

בפס”ד קבעו השופטות כי: “עתירה זו מיצתה את עצמה והעותרים השיגו במסגרתה הישגים: תשובות שניתנו בעניינם של העותרים השונים, וטוב שהתקבלו ההחלטות הללו; גילוי תקלה מערכתית של אי משלוח החלטות לפונים וטיפול בתקלה זו; קידום המלצות ועדת טירקל וועדת צ’חנובר; והחלטת ועדת השרים לענייני בטחון שנמסרה לנו היום”

לטובת העותרים נפסקו הוצאות משפט בסך 40,000 שקלים.

להורדת העתירה
להורדת הודעת המדינה מינואר 2016
להורדת פרוטוקול הדיון מינואר 2016
להורדת ההודעה המעדכנת של המדינה מיוני 2016
קישור לפסק הדין מאוגוסט 2016
לקריאת הדו”ח “במצ”ח לא נחושה” על טיפול בתלונות על התעללות חיילים בפלסטינים לחצו כאן