מניעה מהריסת בתים: עתירה משותפת למוקד להגנת הפרט, רופאים לזכויות אדם והוועד הציבורי נגד עינויים בישראל