להקדים תרופה למכה

הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל

רופאים לזכויות אדם ישראל

דו”ח תקופתי אוקטובר 2011

לקריאה לחצו כאן