הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה- 2022

הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל מבקש להביע את התנגדותו הנחרצת להצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה ולהתריע על הסכנה הממשית הגלומה בה להתרחבותם של מקרי עינויים ויחס בלתי אנושי, אכזרי או משפיל מצד שוטרי משטרת ישראל, וזאת בייחוד כלפי קבוצות מיעוט
בחברה הישראלית וכלפי פעילים חברתיים ומפגינים.