הערכות רפואיות-נפשיות לפי “פרוטוקול איסטנבול”

הערכות רפואיות-נפשיות לפי עקרונות “פרוטוקול איסטנבול” מתבצעות לרוב יחדיו על-ידי רופא/ה ואיש/ת בריאות נפש שעברו הכשרה יעודית. מטרת הערכה שכזו היא מתן חוות דעת מקצועית על מידת ההתאמה בין טענות אודות עינויים או אלימות ממסדית קשה ובין הממצאים הפיזיים והנפשיים הניתנים לזיהוי. הצוות המקצועי שומע את סיפור וטענות הנבדק מפיו, ומקיים ראיון קליני ובדיקה גופנית לשם בחינת כל טענה בנפרד ולגבי מכלול הממצאים. בעת הערכת הממצאים ואמינות הסיפור מתייחס הצוות המקצועי לגורמים רבים נוספים – למשל, לתיעוד רפואי קיים, להיסטוריה החברתית והאישית של הנבדק, לשפת הגוף וההבעה הרגשית בעת הריאיון, לעקביות הסיפור ולסימפטומים נפשיים אקוטיים.

משנת 2012 תיאם הארגון כחמישים הערכות רפואיות-נפשיות, וחוות דעת הוגשו בתלונות של נחקרי שב”כ, בבקשות הכרה של שורדי עינויים וסחר מקרב קהילות מבקשי המקלט, בתיקים נזיקיים ובתלונות למח”ש.