דרישה להימנעות מכבילת נחקרים

עתירה שהגיש הוועד ב-2009 בדרישה להורות לשב”כ להימנע, ככלל, מכבילת נחקרים כאמצעי חקירה, ובפרט להימנע מהחזקת נחקרים בחדרי החקירות, כשהם אזוקים בכל תנוחה משפילה או כזו הגורמת כאב, סבל ו/או עינויים: איזוק נחקרים מאמותיהם או מזרועותיהם (“איזוק גבוה”), כבילה של נחקרים באזיקים מאחורי גבם ו/או קיבוע ידי הנחקר למשענות הידיים של הכיסא מלפנים, באופן שאינו מאפשר תנועה (“איזוק שגרתי”). הוועד ביקש מבג”ץ להורות על קביעתן ופרסומן של הנחיות ברורות להסדרת אופן השימוש באמצעי ריסון, שאינם גורמים לנחקרים כאב או סבל, וכן את סוגם ואת תדירות ומשך השימוש בהם. העתירה הוגשה בעקבות ממצאיו של דו”ח הוועד, שפורסמו בדו”ח “כבילה כהתעללות ועינוי”.
להורדת העתירה