דרישה לבדיקת חשדות נגד שוטר אלים מיפו, והשעייתו המיידית מתפקידו

בעקבות עדויות רבות שהגיעו אלינו בנוגע לפעילותו האלימה של שוטר סמוי אשר אחראי לתקיפתן של מספר נשים באירועים שונים באזור יפו, פנינו בפנייה משותפת עם האגודה לזכויות האזרח אל מפכ”ל המשטרה ואל מנהלת המחלקה לחקירות שוטרים בדרישה לפתיחה בחקירה במח”ש בעניין החשדות העולים מהעדויות נגד השוטר, ובדרישה כי יושעה מתפקידו וממגע עם אזרחים לאלתר. העדויות אשר הגיעו לידינו מייחסות לשוטר, בין היתר, משיכה בשיערן של נשים, אגרופים לבטן, חניקה ודריכה על הראש. מעדויות אלה עולה כי השוטר האלים פועל לעיתים בלבוש אזרחי ולעיתים כשהוא לבוש במדי משטרה, אך מסרב להזדהות בכל המקרים, וזאת בניגוד לחוק. לאור השימוש לרעה בסמכויות שניתנו לשוטר על מנת להגן על הביטחון והסדר הציבורי, ביקשנו כי השוטר יושעה לאלתר וציינו שכפי שניסיון העבר מלמד – שוטר שמתנהל באלימות באירוע אחד ולא נותן את הדין ימשיך להתנהל באלימות באירועים נוספים.