בג”צ 1265/11 – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל נגד היועמ”ש

עתירה זו עוסקת בהימנעות המוחלטת של היועץ המשפטי לממשלה מלהורות על פתיחה בחקירות פליליות נגד חוקרי שב”כ, החשודים בעינויים ו/או יחס אכזרי, בלתי אנושי או משפיל של נחקרים. מנגנון בדיקת התלונות אותו יזם היועמ”ש, ועליו הוא מופקד, הביא לסגירתן הגורפת של מאות תלונות, ללא חקירה פלילית, כתב אישום או העמדה לדין. התנהלותו של המשיב ואופן בירורו את התלונות, והחסינות המוחלטת שהוא מעניק לחוקרי השב”כ מחקירה פלילית ומהעמדה לדין, הם המאפשרים, יחד עם שורה של אמצעים משפטיים נוספים, את היעדר הפיקוח המוחלט על הנעשה בחדרי החקירות של השב”כ, ומייצרים הגנה משפטית ללא כל סייג לחוקרי שב”כ.
העתירה הוגשה על ידי עו”ד סמאח אלחטיב איוב ואירית בלאס מטעם הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל.
להורדת העתירה
פסק דין חלקי: להורדה
פסק דין משלים: להורדה