בג”ץ נגד פטור מתיעוד חזותי בחקירות משטרה

סעיף 17 לחוק סדר הדין הפלילי (חקירות חשודים) תשס”ב 2002, פוטר את המשטרה מתיעוד חזותי וקולי לחקירת חשודים בעבירות ביטחון. תיעוד של חקירות הוא אמצעי חיוני למניעת עיוות דין והפרות חוק. אי-תיעוד החקירות משרת את המדינה ומאפשר חסינות כאשר מתבצעים בחקירות מעשים אסורים העשויים לעלות לכדי עינויים. בעתירה מבקש הוועד לבטל את הפטור הגורף שניתן למשטרה ולשב”כ מתיעוד חקירות.
להורדת העתירה
להורדת פסק הדין