הישג חשוב לוועד - המלצותינו אומצו במלואן על-ידי ועדת זכויות האדם של האו"ם והוטמעו בדרישותיה הרשמיות ממדינת ישראל


חברות וחברים יקרים,

אני רוצה לשתף אתכן ואתכם בעדכון חשוב מפעילותנו נגד עינויים בזירה הבינלאומית: לפני מספר חודשים פנינו לוועדת זכויות האדם של האו"ם העוקבת אחרי יישומה של אמנת האו"ם לזכויות אזרחיות ופוליטיות (ה-ICCPR), במדינות החברות באמנה זו ומגבשת המלצות עבורן בתחום זה. הגשנו לוועדה שורת המלצות חשובות בתחום הפרת זכויות האדם בישראל בכל הנוגע לשימוש בעינויים, ואכן - ההמלצות אומצו במלואן, והן נכללות עתה בהמלצותיה הרשמיות של הוועדה כלפי מדינת ישראל.

בין השאר הוועדה הביעה דאגה מכך שמדינת ישראל ממשיכה להכיר ב"הגנת הצורך" כהצדקה חוקית לעינויים ומכך שהיא לא כוננה עד היום מנגנון פיקוח עצמאי על מתקני כליאה. הוועדה גם ציינה כי למרות שקיים פיקוח בזמן אמת על חדרי החקירה של השב"כ באמצעות טלוויזיה במעגל סגור, היא מוטרדת מכך שלא נשמר שום תיעוד של שידור הווידיאו מהחקירות עצמן, למעט מזכר תמציתי, ולכן קורבנות העינויים נותרים ללא תיעוד קולי או חזותי שיוכל לשמש כראיה בבתי משפט – דבר שאנו בוועד נגד עינויים פועלות לתקן באמצעות קידום מדיניות ושינויי חקיקה בכנסת.

הוועדה הביעה דאגה מהדיווחים על פרקטיקה נפוצה ושיטתית של שימוש בעינויים נגד פלסטינים, לרבות ילדים, ושל התעללות בהם בידי סוהרי שירות בתי הסוהר ואנשי כוחות הביטחון הישראליים הן בעת מעצרם והן במהלך כליאתם, וכן מהשימוש באלימות גופנית ופסיכולוגית, מניעת שינה, כפיית תנוחות לחץ ובידוד ממושך, לרבות נגד ילדים ונגד עצורים עם מוגבלות נפשית או פסיכו-סוציאלית. הוועדה ציינה גם בדאגה את שיעורן הנמוך ביותר של חקירות פליליות, העמדה לדין והרשעות בגין טענות בדבר עינויים והתעללות, וקראה למדינה להבטיח שכל הטענות בדבר עינויים והתעללות ייחקרו באופן מיידי, ללא משוא פנים, ביסודיות וביעילות.
תרמו למאבק נגד עינויים בישראל

להמלצות אלה של ועדת האו"ם לזכויות אדם, מצטרף גם דו"ח של מחלקת המדינה האמריקאית שפורסם רק לפני החג, בעניין מצב זכויות האדם בישראל. הדו"ח מהדהד אף הוא את המידע והמסרים של הוועד בדבר מצבם העגום של העינויים בישראל, וכן מצטט בהרחבה ממחקר חשוב שערכו ארבעה מומחים, חברי הקבוצה הפורנזית המתנדבים בוועד, שסוקר את שורת המקרים הטרגיים בהם אנשים בעלי מוגבלות נפשית נהרגו על ידי אנשי כוחות הביטחון (בהם איאד אל חלאק ז"ל, פלסטיני צעיר על הרצף האוטיסטי, שנורה למוות על ידי לוחמי מג"ב בשער שכם לפני שנתיים).

המלצות ועדת האו"ם ודו"ח מחלקת המדינה האמריקאית, אף שהם הישגים חשובים עבורנו במאבק, אינם בשורה משמחת. הם מסמנים תמרור אזהרה בוהק במיוחד באשר ליחסה של ישראל לזכויות אדם, ולהעלמת עין וטיוח תלונות על עינויים כמדיניות עקבית.

אנחנו רגע לאחר חג הפסח. אני מקווה ומאמינה כי אימוץ המלצותינו על ידי הוועדה, וכן הנושאים שסוקר דו"ח מחלקת המדינה, יהוו קריאת השכמה למקבלי ההחלטות לקראת שינוי מדיניות ואיסור השימוש בעינויים, ובכך יסייעו במאבק שלנו למען ישראל חופשית מעינויים, השומרת על זכויותיהם של כל הנתונים למרותה - ובעיקר חברי הקבוצות הפגיעות ביותר בחברה. מחשבה בלתי נסבלת היא שאי שם, בחדר חשוך במתקן כלשהו, בגבולות המדינה או מעבר להן, יושב בשמנו ומטעמנו אדם, ומענה בידיו ובכליו אדם אחר - ובכך מנפץ את גופו, נפשו וכבודו. אני מאחלת לנו, לכולנו, שנצא משעבוד לתפיסות ופרקטיקות אלה, לחירות אמיתית אישית וקולקטיבית, בה כבודו של אדם, כל אדם, נשמר.


שלכם/ן,
טל שטיינר

מנכ"לית