חברות מחלקה משפטית – עו”ד ג’נאן עבדו, עו”ד סג’א מישרקי-בראנסי