תג: עצורים

במצח_לא_נחושה

30

ספט2015
"שלטון החוק" מנסה לכלול במסגרת חוקית אחת את הראוי והאסור הן בישראל והן בשטחים הפלסטיניים שבהם חיים אזרחים תחת כיבוש ... קראו עוד
ספטמבר 30, 2015admin
כשהחריג הופך לכלל

22

ספט2015
זכותו של עצור להיפגש ולהיוועץ בעורך דין לפי בחירתו מוכרת במשפט הישראלי והבין-לאומי כזכות יסוד, הנובעת מהזכות הבסיסית של כל ... קראו עוד
ספטמבר 22, 2015admin
חשופים

21

ספט2015
"התחלתי לצעוק שאני רוצה מים, אחד החיילים הוריד את הקסדה והִכה אותי באמצעותה על ראשי. התעוררתי יותר מאוחר... אחד החיילים ... קראו עוד
ספטמבר 21, 2015admin