תג: מניעת מפגש

כשהחריג הופך לכלל

22

ספט2015
זכותו של עצור להיפגש ולהיוועץ בעורך דין לפי בחירתו מוכרת במשפט הישראלי והבין-לאומי כזכות יסוד, הנובעת מהזכות הבסיסית של כל ... קראו עוד
ספטמבר 22, 2015admin