עבודה עם מומחים בין-לאומיים וגופים מקצועיים

India_-people_new19
shadow

הוועד מפתח קשרי עבודה עם מומחים בין-לאומיים בתחום המשפט ובתחום התיעוד והאבחון הפורנזי, כמו גם עם גופים מקצועיים מחוץ לישראל שעוסקים בתחומים אלו. מומחיות זו מסייעת לנו בעבודה המשפטית.
לדוגמה, בעתירה במקרהו של אסעד אבו-גוש שהגיש הוועד, נתנו המומחים הבאים את חוות דעתם עבור התביעה: פרופ’ סר נייג’ל רודלי, חבר בוועדת זכויות האדם של האו”ם ונשיא ועדת המשפטנים העולמית (ICJ). פרופ’ פיטר ברנס, יושב הראש לשעבר וחבר נוכחי בוועדת האו”ם נגד עינויים. פרופ’ מלקולם ד. אוונס, יו”ר ועדת המשנה של האו”ם למניעת עינויים. פרופ’ מנפרד נובק, לשעבר הממונה מטעם האו”ם לנושא העינויים.
ד”ר קורור פינקאצ’י, מומחית פורנזית מטורקיה בעלת 30 שנות ניסיון, תרמה לכתיבת מדריך של הוועד בנושא תיעוד וחקירה של עינויים, יחס בלתי אנושי, אכזרי או משפיל. ב-2014 סייעה ד”ר פינקאצ’י בחוות דעת לבג”ץ, במקרהו של ערפאת ג’רדאת, עציר שמת בכלא מגידו לאחר שעבר עינויים בחקירה