עבודה עם דיפלומטים

-הבינלאומי
shadow

כחלק מעבודת הסִנגוּר הבין-לאומית של הוועד אנחנו פונים לדיפלומטים המוצבים בתל אביב וירושלים, ומעדכנים אותם באמצעות פגישות, תדריכים קבועים ותקשורת שוטפת.