קטגוריה: עתירות

people-3248054_1920

29

ספט2015
עתירה שהגיש הוועד ב-2009 בדרישה להורות לשב"כ להימנע, ככלל, מכבילת נחקרים כאמצעי חקירה, ובפרט להימנע מהחזקת נחקרים בחדרי החקירות, כשהם ... קראו עוד
ספטמבר 29, 2015admin
people-3248054_1920

29

ספט2015
העתירה הוגשה ב-2008 בהמשך למכתב שנשלח ב-6.12.07 לשר לביטחון פנים, שבו התבקש השר לקבוע נהלים חדשים בעניין איזוק בבתי החולים: ב-2007 ... קראו עוד
ספטמבר 29, 2015admin
people-3248054_1920

29

ספט2015
סעיף 17 לחוק סדר הדין הפלילי (חקירות חשודים) תשס"ב 2002, פוטר את המשטרה מתיעוד חזותי וקולי לחקירת חשודים בעבירות ביטחון. ... קראו עוד
ספטמבר 29, 2015admin
people-3248054_1920

29

ספט2015
העתירה, שהוגשה ב-2012, הוגשה כחלק מן הצורך הבהול לקבוע נוהל מחייב, כתוב ופומבי, אשר יכלול, בין השאר, פרק זמן מקסימאלי ... קראו עוד
ספטמבר 29, 2015admin
people-3248054_1920

29

ספט2015
העתירה הוגשה בשמם של מפגינים שהשתתפו ב-2010 בהפגנה נגד התנחלות בשכונת ראס אל-עמוד בירושלים. בהפגנה נתקלו המפגינים באלימות קשה מצד ... קראו עוד
ספטמבר 29, 2015admin
people-3248054_1920

21

ספט2015
בנובמבר 2007 הגיש הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל עתירה לבג"ץ בעניין תנאי כליאה של צפיפות, חוסר גישה חופשית לשירותים, חוסר ... קראו עוד
ספטמבר 21, 2015admin
people-3248054_1920

21

ספט2015
העתירה הוגשה בדצמבר 2012 בנוגע לעינויים, התנכלויות, התעללות קשה ו/או יחס אכזרי ו/או בלתי אנושי שבוצעו בידי חוקרי שב"כ ... קראו עוד
ספטמבר 21, 2015admin
people-3248054_1920

16

ספט2015
בעתירה, שהגיש הוועד ביחד עם המוקד להגנת הפרט וארגון רופאים לזכויות אדם - מבקשים העותרים מן המנהל האזרחי להימנע מהריסת ... קראו עוד
ספטמבר 16, 2015admin
people-3248054_1920

15

ספט2015
עתירה שהוגשה על-ידי הוועד בספטמבר 2011 לבג"ץ, בבקשה להוצאת צו על תנאי המחייב את היועץ המשפטי לממשלה להפעיל את סמכותו ... קראו עוד
ספטמבר 15, 2015admin
people-3248054_1920

14

ספט2015
העתירה, שהוגשה ב-2012, מערערת על ההחלטה של המחלקה לחקירות שוטרים לסגור את תלונתו של אדם שעבר התעללות על-ידי שוטרים בתחנת ... קראו עוד
ספטמבר 14, 2015admin