דיוני מעצר ללא נוכחות עצור: סכנת חשיפה ליחס אכזרי ובלתי אנושי

ביוני 2020 שיגר הוועד נגד עינויים לוועדת חוק, חוקה ומשפט את התנגדותו להצעת החוק לערוך דיוני מעצר באמצעים דיגיטליים.

“אנו סבורים כי קיום דיוני מעצר ללא נוכחות פיזית של העצור עלולה להגביר את חשיפתם של עצורים ליחס אכזרי
ובלתי אנושי מצד רשויות החקירה, ולמנוע ביקורת שיפוטית אפקטיבית על הנעשה במעצר ובחקירה.
…קיום דיוני מעצר ללא נוכחות פיזית של העצורים מסכלת כליל את האפשרות לקיים ביקורת שיפוטית על הנעשה בחקירה ובמעצר. ההופעה בבית המשפט היא ההזדמנות היחידה בה יכול עצור להעלות טענות אודות היחס שהוא מקבל במעצר, והשופט יכול להתרשם באופן בלתי אמצעי ממצבו הפיזי והנפשי של העצור, מאופן חקירתו, ומהיחס שניתן לו”.