תנאי כליאה קשים בתאי ההמתנה ליד מחנה המעצר “עופר” – 2007

בנובמבר 2007 הגיש הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל עתירה לבג”ץ בעניין תנאי כליאה של צפיפות, חוסר גישה חופשית לשירותים, חוסר אוורור, חום קשה בקיץ וקור קשה בחורף השוררים בתאי ההמתנה ליד בתי המשפט הצבאיים ב”עופר” וב”סאלם”. העתירה הוגשה בשם שורה של עצורים פלסטינים, בשמו של עו”ד פארס אבו חסן, שמייצג עצורים רבים, ובשם ארגון “רופאים לזכויות אדם”.
בעתירה ביקש הוועד מבית המשפט להוציא צו ביניים המורה למדינה שלא להחזיק עצורים בתאי המעצר שליד בתי המשפט הצבאיים, כל עוד לא יקטינו את הצפיפות בתאי המעצר, יאפשרו לעצורים גישה בכל עת לשירותים, יספקו מי שתייה בתוך התאים, יבטיחו כי העצורים יקבלו שלוש ארוחות ביום שבו מתנהל דיון בעניינם, ויבטיחו תנאי אקלים ואוורור סבירים בתאים, כל זאת עד לסיום הדיון בעתירה.
שנתיים לאחר הגשת העתירה, הוחל בבנייתו של אגף עצורים חדש ליד בתי המשפט הצבאיים במחנה “עופר” (הסמוך לרמאללה), במטרה להחליף את המתקן הקיים.
כן מסרה המדינה, כי בראשית 2010 ייעשה מאמץ לקדם פתרון של תנאי המעצר הקשים במתקן המקביל שבמחנה “סאלם” (לא הרחק מג’נין), באמצעות מינוי של מומחה בתחום המיזוג והאוורור.
להורדת העתירה