תנאי כליאה קשים בתאי ההמתנה ליד מחנה המעצר “עופר” – 2007