תיעוד עינויים לפי פרוטוקול איסטנבול: הכשרה לאנשי רפואה ובריאות הנפש – דצמבר 2015