תיעוד חקירות שב”כ – נייר עמדה

• כיום קיימת חובת תיעוד חזותי וקולי של חקירות משטרתיות לפי סעיף 7 לחוק סדר הדין , אולם סעיף 17(א( לחוק קבע כי חובת
התיעוד לא תחול על חקירה של חשוד בעבירת ביטחון. החוק גם אינו חל על חקירות שב”כ, אשר פטורות גם כן מתיעוד חזותי-
קולי.
• לפי סעיף 17 ב לחוק, השר לביטחון הפנים ושר המשפטים ידווחו לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ב-1 ביולי מדי שנה על
יישום הוראות סעיף זה.
• בשנת 2013 דו”ח ועדת טירקל עמד על הבעייתיות שבהיעדר תיעוד לחקירות שב”כ-מבחינה פרקטית ומבחינת החוק הבינלאומי.
ראש השב”כ דאז, יובל דיסקין, תמך בהכנסת תיעוד חזותי-קולי ואמר לוועדה כי “גם אם לא כולם תמיד אוהבים את זה אני חושב
4 שזה יהיה נכון”. הועדה המליצה על תיעוד חזותי-קולי מלא של כל חקירות שב”כ, אך המלצה זו לא יושמה.
• בשנת 2015 ועדת צ’חנובר בחנה את יישום המלצות ועדת טירקל, והגישה המלצות משלה. במסגרת המלצותיה, לקחה הועדה
בחשבון את התנגדותה של מערכת הבטחון, ונסוגה מההמלצה לתיעוד חזותי כולל.
• במקום זאת, המליצה הועדה על צילום חקירות שב”כ במצלמות במעגל סגור שישדרו לחדר בקרה, ויאפשרו צפייה רנדומלית
בחקירות ע”י אדם שיוכשר וימונה לכך. תוכנית זו נכנסה לפעולה החל מפברואר 2018

להורדת נייר העמדה המלא