שקיפות

רשימת תורמים

אנחנו מוקירים תודה לתורמים ולתומכים שמאפשרים את המשך עבודתנו:
Association for the Prevention of Torture
Cordaid
Dignity: Danish Institute Against Torture
Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights Defenders
Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat
International Bar Association Foundation
Kvinna till KvinnaThe New Israeli Fund
Turkish Human Rights Foundation
United Nations Development Programme
United Nation High Commissioner for Refugees
United Nation Voluntary Fund for Victims of Torture ותורמים פרטיים.

דיווח על תרומות מיישות מדינית זרה

דוח על תרומה מיישות מדינית זרה: רבעון ראשון 2020

דוח על תרומה מיישות מדינית זרה: רבעון ראשון 2019

דוח על תרומה מיישות מדינית זרה: רבעון רביעי 2018

דו"ח על תרומה מיישות מדינית זרה: רבעון ראשון 2015

דו"ח על תרומה מיישות מדינית זרה: רבעון שלישי 2015

דו"ח על תרומה מיישות מדינית זרה: רבעון רביעי 2015

דו"ח על תרומה מיישות מדינית זרה: רבעון שני 2015

דו"ח על תרומה מיישות מדינית זרה: רבעון שלישי 2014

דו"ח על תרומה מיישות מדינית זרה: רבעון ראשון 2014

דו"ח על תרומה מיישות מדינית זרה: רבעון שני 2014

דו"ח על תרומה מיישות מדינית זרה: רבעון רביעי 2014

דו"ח על תרומה מיישות מדינית זרה: רבעון ראשון 2016

דו"ח כספי לשנת 2015 (רשימת התרומות מפורטת בעמוד האחרון)

דו"ח על תרומה מיישות מדינית זרה: רבעון שני 2016

ריכוז תרומות מיישות מדינית זרה לשנת 2015

דו"ח על תרומה מיישות מדינית זרה: רבעון שלישי 2016

דו"ח על תרומה מיישות מדינית זרה: רבעון רביעי 2016

דו"ח על תרומה מיישות מדינית זרה: רבעון ראשון 2017

דו"ח על תרומה מיישות מדינית זרה: רבעון שני 2017

דו"חות כספיים לשנת 2016

shadow