בעקבות תעוד ותלונה שלנו: שוטרים הועמדו לדין והורשעו

הם הרביצו לו ואחר כך האשימו אותו בתקיפת שוטרים – שיטה ידועה.

ווידאו: צעיר ממזרח ירושלים מוכה על ידי שוטרים. הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל ייצג אותו וניצח. השוטרים הורשעו

לכתבה על המקרה מ-Ynet