קשרים בינלאומיים

מחלקת קשרים בין-לאומיים, הקרויה גם מחלקת סִנגוּר בין-לאומי, פועלת בכדי ליצור בסיס תמיכה רחב למאבק בעינויים, ביחס אכזרי, בלתי אנושי או משפיל בישראל. המחלקה פועלת לגיוס תמיכה ולתהודה של פעילות הוועד בקרב מקבלי החלטות בארץ ובעולם, בקהילה המשפטית ובקהילה האקדמית, בקרב מעצבי מדיניות, פעילי זכויות אדם, בחברה האזרחית ובציבור הרחב.
אסטרטגיית קשרי החוץ של הוועד, שעל פיתוחה אמונה מחלקת קשרים בין-לאומיים, מוכוונת לקידום עקרונות דמוקרטיים ועקרונות זכויות אדם, הגנה על קרבנות עינויים מהתעללות נוספת, קידום צעדים משפטיים נגד הנושאים באחריות לעינויים והשפעה על יצירה והטמעה של מדיניות ששוללת עינויים, ברמה הלאומית והבין-לאומית.

העבודה של מחלקת הקשרים הבין-לאומיים כוללת: