עבודת שטח

רכז השטח של הוועד אחראי על קבלת הפניות מקרבנות עינויים, או איתור קרבנות עינויים פוטנציאליים להגשת סעד עבורם (לדוגמה כאשר מקרה של עינויים או התעללות נחשף במדיה החברתית). רכז השטח מברר את התלונה בשיחה עם הפונה, ומחליט האם להעביר אותה הלאה לטיפול המחלקה המשפטית. אם המקרה ממשיך לטיפול המחלקה המשפטית, רכז השטח מתאם ביקור של עורך/ת הדין אצל הפונה, בכדי שעורך/ת הדין יוכלו לתת חוות דעת האם להמשיך ולהגיש תלונה במקרה. לאחר ביצוע הביקור, רכז השטח מבצע מעקב אחר התצהירים (עדויות) שהגיעו מעורכי הדין ומנהל רישום של מספר הביקורים.
רכז השטח מבצע איתור של האסירים שבפניותיהם הוועד מטפל. ב-2014 הוגשו על-ידי מחלקת עבודת שטח למרכז השליטה והבקרה (מוצב שליטה של הצבא) של אגף כליאה ברשות בתי הסוהר, 21 בקשות לאיתור אסירים שכללו 1,235 מקרים. ב-2015 הוגשו 1284 בקשות איתור. רכז השטח גם אחראי על ייצוג הוועד מול אקטיביסטים, בני משפחות של קרבנות עינויים ומול ארגוני זכויות אדם שונים, ישראליים ופלסטיניים, וכן על קבלת פניות שמגיעות לטיפול הוועד מארגוני זכויות אדם אחרים, ישראליים או פלסטיניים.
ב-2014 התקבלו במשרד הוועד 658 פניות חדשות אשר כללו 469 פניות מארגונים פלסטיניים, 139 פניות של ארגונים ישראליים ו- 50 פניות יזומות מקרבנות עינויים, עורכי דינם או בני משפחותיהם. ב-2015 התקבלו 448 פניות.
משנת 2011 עד 2014 בוצעו על-ידי הוועד 850 ביקורים של קרבנות עינויים, או אנשים שיש חשד שעברו עינויים והתעללות. בשנת 2014 לבדה בוצעו 270 ביקורים. ב-2015 בוצעו 257 ביקורים.
עבודת השטח מתבצעת על-ידי שני עובדים: רכז פרויקט שטח ועובד שטח, בשיתוף עם עורכי הדין מהמחלקה המשפטית ועורכי דין שעובדים בשיתוף פעולה עם הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל. התלונות מגיעות מאנשים שעברו עינויים והתעללות בישראל, על-ידי עובדי הרשויות: שב”כ, משטרה, מג”ב, יס”מ, צה”ל או שירות בתי הסוהר.
בשנת 2015 איתרנו והערכנו את מצבם של 1284 עצירים, ועורכי הדין שלנו ביקרו אסירים ב-257 הזדמנויות. פתחנו וחקרנו 102 תיקים, הגשנו 45 תלונות, והגשנו תשע עתירות חדשות נגד סגירת תלונות על עינויים. עורכי הדין של הוועד ניסחו והגישו שתי עתירות לבג”צ וניהלו שש עתירות נוספות מול בית המשפט.
מאז ינואר 2016 הוועד משתתף, כחלק מעבודת השטח של הארגון, בפרויקט בשם “לקראת חיים בכבוד עבור קטינים פלסטינים במזרח ירושלים”. אורך הפרויקט הוא שנה אחת, מינואר עד דצמבר 2016. מטרת הפרויקט היא לספק מידע משפטי ולעורר מודעות רגשית בקרב קטינים בגילאי 12-18, תלמידי בתי ספר במזרח ירושלים. במסגרת הפרויקט ניתנת תמיכה פסיכולוגית לקטינים ולמשפחותיהם, בייחוד אלו שנעצרו על-ידי כוחות הביטחון הישראליים. סוא, עמותה פלסטינית הפועלת למיגור אלימות כלפי ילדים ונשים על כל צורותיה, מספקת את הסיוע הפסיכולוגי בפרויקט, בעוד הוועד מספק את הידע המשפטי.