עבודה משפטית

אחד הכלים המרכזיים בשמירת תדמית של ציות ל”שלטון החוק” הוא הקמת מנגנוני בדיקה לתלונות על הפרות חוק של כוחות הביטחון. לכל אחד מכוחות הביטחון יש מנגנון בדיקת תלונות משלו: לשב”כ יש מחלקה לבירור תלונות נחקרים (מבת”ן), למשטרה יש מחלקה לחקירת שוטרים (מח”ש), לשירות בתי הסוהר יש יחידה ארצית לחקירת סוהרים (יאח”ס) ולצבא יש משטרה צבאית (מצ”ח). לכאורה, לכל בעל הרשאה להפעיל כוח ויכולת אכיפה יש מנגנון האמור לוודא שהוא פועל בהתאם ל”שלטון החוק”, ולהמליץ להעמיד לדין כל חוקר, שוטר, סוהר או חייל הפועלים בניגוד לחוק, אך בפועל המנגנונים האלו מאפשרים ברובם עד כולם של המקרים חסינות למענים, והימנעות מהעמדה לדין פלילי.

הפעילות המשפטית של הוועד כוללת ביצוע ביקורים בכלא, הגשת תלונות לרשויות, הגשת עררים, ועתירות לבית המשפט העליון. באפריל 2016 הגיש הוועד דו”ח צללים לוועדה נגד עינויים של האו”ם – לקראת זימונה של מדינת ישראל להציג בפני הוועדה יישום של האמנה נגד עינויים. לקריאת הדו”ח באנגלית לחצו כאן