פלוני ואח’ נגד היועמ”ש ואחרים 9132/12

העתירה, שהוגשה ב-2012, הוגשה כחלק מן הצורך הבהול לקבוע נוהל מחייב, כתוב ופומבי, אשר יכלול, בין השאר, פרק זמן מקסימאלי במסגרתו תיתן תשובה עניינית למתלונן, אשר הגיש תלונה בגין עינויים ו/או התעללות. העתירה הוגשה בשמם של שישה עותרים אשר עברו התעללות ועינויים בחקירות שב”כ והגישו תלונה על עינויים, אולם גם לאחר שנה ושנתיים מיום הגשת התלונה טרם התקבלה תשובה בעניינם.
להורדת העתירה