עתירת חופש המידע – נגד סירוב להעברת מידע הנוגע לתלונות נחקרים