עתירת הוועד לגילוי נוהל שב”ס בעניין איזוק אסירים בבתי חולים