עתירה בבקשה לאפשר לקרובי משפחתם של כלואים מעזה לבקרם בכלא

העתירה הוגשה ב-2008 לבג”ץ בשם חמישה אסירים מעזה הכלואים בישראל ובני משפחותיהם, ובשם 10 ארגוני זכויות אדם ישראליים ופלסטיניים, ביניהם הוועד, בקריאה לחידושם המיידי של ביקורי המשפחות של עזתים הכלואים בבתי כלא בישראל.
ב-2006 ביטלה ישראל את ביקורי המשפחות של כלואים מרצועת עזה בבתי הכלא בישראל, בטענה כי “מאז השתלטותו הצבאית של ארגון חמא”ס על הרצועה, אין גורם פלסטיני מולו ניתן לבצע תיאום ביטחוני של התנועה במעברים, המצויים עתה בשליטתם של גורמי טרור”. זאת על אף שמאז ומעולם תואמו ביקורי הכלואים באמצעות ארגון הצלב האדום הבין-לאומי, המוכן להמשיך ולתאם את הביקורים וקורא לחידושם.
בעתירה הובהר כי ביטול הביקורים הִנו בבחינת ענישה קולקטיבית, האסורה הן במשפט הישראלי והן במשפט הבין-לאומי, וקראה לבית המשפט לחדש את הביקורים לאלתר במסגרת המקובלת של הסעות הצלב האדום.
העתירה נכתבה על ידי עו”ד ידין עילם מהמוקד להגנת הפרט.

להורדת העתירה