סדנה מקצועית על פרוטוקול איסטנבול בתל אביב – אפריל 2016