נייר עמדה: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (סמכויות), התשפ”ג-2022

הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל מביע את התנגדותו הנחרצת להצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (סמכויות), התשפ”ג-2022, ומתריע על הסכנה הממשית הגלומה בה להתרחבותם של מקרי עינויים ויחס בלתי אנושי, אכזרי או משפיל מצד שוטרי משטרת ישראל, וזאת בייחוד כלפי קבוצות מיעוט בחברה הישראלית וכלפי פעילים חברתיים ומפגינים.

משטרה אשר תוכפף לדרג פוליטי, ותנוהל ישירות על ידי השר לביטחון פנים, מעלה את החשש הכבד שקבוצות מיעוט אשר אינן אהודות על ידי שר מסוים לביטחון פנים, או פעילים חברתיים אשר מפגינים כנגד מדיניותה של ממשלה מסוימת  – יסומנו על ידי השר והמשטרה הסרה למרותו, ותינתן הוראה מפורשת או משתמעת לנהוג כלפיהם באלימות מוגברת, אשר עלולה לעלות כדי עינויים ויחס בלתי אנושי, אכזרי או משפיל.