בג”צ 1265/11 – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל נגד היועמ”ש