להקדים תרופה למכה: מעורבות אנשי רפואה בעינויים והתעללות – אוקטובר 2011