כשהחריג הופך לכלל: מניעת מפגש בין עצירים פלסטינים ובין עורכי דינם – אוקטובר 2010