כנס מכיכר טקסים לכיכר רבין אלימות ברשות ובסמכות 25.6.15