יוני 2021: ח”כים מביאים לכנסת את קולם של המעונים

ביוני 2021, לרגל היום הבינלאומי להזדהות עם קורבנות עינויים, ביקשנו מששה חברי כנסת אמיצים להביא את קולם של המעונים למליאה ולקרוא לישראל לחוקק באופן מיידי חוק נגד עינויים: