יום עיון של הפרויקט הפורנזי בשיתוף מרכז מינרבה – יוני 2014