השתלמות מקצועית על זיהוי ותיעוד עינויים לעובדי בית חולים בדרום