ויענונו אמנים יוצרים בהשראת עדויות קרבנות עינויים – ספטמבר 2012