השתלמות לאנשי צוות ומתנדבים של רופאים לזכויות אדם – 2015